Kvalitātes kontrole

Mēs vienmēr izvirzām produktu kvalitāti pirmajā vietā
Mums kvalitāte ir pastāvīgs motivētājs. No izejvielu iepirkuma, visas piegādes ķēdes līdz gala tirgum, mēs veicam kvalitātes kontroli un riska novērtēšanu visās saitēs, lai izveidotu stingru kvalitātes kontroles sistēmu.

——Profesionāla kvalitātes kontroles ierīce——

Augstas veiktspējas šķidruma hromogrāfa Kjeldahl aparāts un citas iekārtas mūsu laboratorijā.
Stingri saskaņā ar valsts standartiem testēšanai, lai nodrošinātu mūsu produktu kvalitāti.

——Profesionāla kvalitātes kontroles komanda——

Kvalitātes pārbaudes komanda uzrauga katru ražošanas procesu, rūpīgi pārbauda CCP punkta efektivitāti, aktīvi koordinē un novērš kvalitātes problēmas un nekad neļauj nekvalificētiem produktiem izplūst no rūpnīcas.

Ražošanas darbnīca un vadības sistēma atbilst LRP standartiem
-Ieviest visa procesa kvalitātes kontroli no izejvielām līdz gatavajiem produktiem
- Pilns izsekojamības ieraksts
-100 000 līmeņa tīras ražošanas cehs
- Nokārtojis vairākus valsts kvalitātes sertifikātus